Børn er det skønneste i verden

…men de kan være så pokkers svære at forstå. Forældre vil gerne hjælpe deres børn, men starter ofte med at forsøge at ”fixe” børnenes problemer. Det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt og skaber ofte konflikter. Første skridt bør altid være at forstå situationen set fra et børneperspektiv. Det er nu engang svært at finde en løsning på et problem, man ikke forstår. Det kan jeg hjælpe med.

Jeg tilbyder rådgivning, terapeutiske forløb samt børnepsykologisk undersøgelse. Hvad I har brug for, og hvordan vi skal gribe det an, afhænger både af barnets alder og af jeres udfordringer.

Rådgivning og vejledning

Jeg tilbyder rådgivning til forældre. Der er ofte tale om et kortere forløb, hvor vi mødes nogle gange. Jeg har brug for at høre om jeres dilemma, og sammen skal vi afklare, hvad der er det rigtige for jer. Om jeg skal snakke med jer alene, eller jeres barn/børn også skal involveres.

Det kan for eksempel handle om:

 • Mange konflikter
 • Skilsmisse, sammenbragte familier
 • Børn med særlige behov
 • Familieforøgelse, graviditet
 • Soverutiner eller meget andet

Jeg tilbyder terapeutiske forløb

Jeg tilbyder terapeutiske forløb til børn og unge, der ikke trives.

Børn og unge kommer for eksempel på grund af:

 • Angst eller symptomer på depression.
 • Mobning
 • Forældres skilsmisse
 • Særlig sensitivitet
 • Sorg
 • Traumatiske oplevelser som trafikuheld, at få en sygdom eller lignende.
 • Mistrivsel med selvskadende adfærd
 • (Mistanke om) ADHD, Asperger eller Autisme

Der er forskel på terapi med yngre børn og med unge.
Når yngre børn er i terapi, er det ofte nødt til at være meget konkret. Der skal ikke altid være så meget snak. Barnet har brug for spejling og genkendelse af sine følelser. Et terapeutisk forløb sigter mod at få barnet til at føle sig forstået, og få nye måder at håndterer sine følelser på i hverdagen.

Unge og ældre børn har ofte mere brug for at sætte ord på deres oplevelser og følelser, men de kan også have stor gavn af, at samtalen tager afsæt i noget mere konkret. Terapeutiske forløb med børn og unge kan tage udgangspunkt i tegning, billeder, en historie eller i leg.

Jeg tilbyder psykologisk undersøgelse af børn

Børnepsykologisk undersøgelse – spring køen over

Venter I på at få jeres barn undersøgt, fordi barnet skal videre i psykiatrien? Eller har I brug for en ’second opinion’ i forhold til en undersøgelse, der allerede er lavet i et andet regi?

Når jeg laver en børnepsykologisk undersøgelse, får I efterfølgende en rapport, der beskriver barnets ressourcer og vanskeligheder. Og I får konkrete ideer til, hvordan I møder jeres barn på den bedste måde.

Børnepsykologisk undersøgelse er et vidt begreb og kan spænde over en enkelt test til en hel samling af forskellige test. En psykologisk test/undersøgelse kan aldrig stå alene, men skal ses i sammenhæng med barnets hverdag. Både derhjemme og i institution eller skole.

Når et barns vanskeligheder skal udredes nærmere i psykiatrien, bliver der ofte spurgt efter en kognitiv test – en WPPSI eller en WISC. Disse er begge intelligensprøver / begavelsestest.

Barnets koncentration og mulighed for at fastholde opmærksomheden kan også testes. Og I får en beskrivelse, der giver jer ideer til, hvordan hverdagen kan gøres lettere for jer alle.