Professionelt samarbejde

Jeg tilbyder en bred vifte af psykologiske undersøger af børn og voksne samt supervision til fagligt personale – individuelt og i grupper.

Gode brugbare undersøgelser og supervision hviler på dyb teoretisk viden og solid praktisk erfaring.
Jeg er autoriseret psykolog og har mere end 11 års erfaring fra PPR, behandlingshjem for udsatte børn samt fra privat praksis.

Mine ydelser omfatter blandt andet:

  • Psykologisk undersøgelse af børn og unge
  • Psykologisk undersøgelse af voksne
  • Undersøgelse eller udvikling af relationskompetencer
  • Supervision

Se mere om de enkelte ydelser på de følgende sider.

Psykologisk undersøgelse af børn og unge

Den indebærer testning, analyse og vurdering af barnets kognitive og følelsesmæssige udviklingsniveau. Det er meget forskelligt, hvor omfattende en undersøgelse skal være, men den kan f.eks. indeholde testning med WPPSI-R, WISC-IV (afhængig i barnets alder), TOVA, TEA-Ch, sætningsfuldendelsestest, tegnetest, CAT, Rorschach samt observationer med afsæt i Scenotesten.

Når man tester børn, får man oplysninger om barnets kompetencer, vanskeligheder og måder at arbejde og planlægge på. Man får indblik i barnets følelsesmæssige udviklingsniveau og kan blive klogere på, hvad der optager barnet. På den måde bliver det muligt at rådgive om, hvordan barnet bedst lærer og udvikler sig. Testen kan ligeledes danne grundlag for at træffe beslutning om optimal foranstaltning.

Psykologisk undersøgelse af voksne

Det indebærer testning, analyse og vurdering af personens kognitive niveau samt sociale og følelsesmæssige kompetencer og udfordringer.

Når man foretager psykologiske undersøgelser af voksne, er det ofte i forbindelse med en vurdering af uddannelsesparathed eller arbejdsevne. Eller i forbindelse med vurdering af forældrekompetencer. Jeg undersøger blandt andet med WAIS, Rorschach og Sætningsfuldendelsestest

Undersøgelse eller udvikling af relationskompetencer

Ud over den kognitive og sociale/følelsesmæssige undersøgelse af barn og omsorgsgiver undersøger jeg samspil og evnen til relation i forbindelse med forældrekompetence. I dette indgår blandt andet observation af samspil mellem omsorgsgiver og barn for eksempel via MIM (Marchach Interaction Method).
Jeg tilbyder desuden Theraplay til børn og omsorgsgivere – forældre eller plejeforældre, når der er behov for udvikling af relationen mellem barn og omsorgsgiver.

For alle undersøgelser gælder det, at der udarbejdes en skriftlig rapport med beskrivelse af den undersøgtes ressourcer og vanskeligheder samt en konkret handleplan. Resultater af undersøgelsen og forslag til psykologiske og pædagogiske tiltag formidles ved en mundtlig tilbagemelding.

Hvis du vil vide mere om undersøgelse af en specifik problemstilling, så kontakt mig for en konkret vurdering af indholdet i din aktuelle sag.

Supervision

Supervision tilbydes faggrupper, der arbejder pædagogisk og psykologisk med børn i hverdagen. Både individuelt og i grupper. Det kan blandt andet være pædagoger og lærere, læger i almen praksis, plejeforældre eller sagsbehandlere. Supervision kan planlægges således:

  • Gruppesupervision med reflekterende team
  • Oplæring/træning i kollegial supervision
  • Individuel supervision

Et forløb aftales altid individuelt, så kontakt mig for yderligere oplysninger.